משרד שמאות מקרקעין

משרד שמאות מקרקעין

משרדי שמאות מקרקעין עוסק בנושאים שונים הקשורים לתחום הבניה ולחוקים שנחקקו בעניינים הללו.

שמאות מקרקעין

משרד שמאות ומקרקעין מעסיק כמה בעלי מקצוע העוסקים בתחומים שונים בתחום הבניין, שמאי מקרקעין ומודדים בעלי הכשרה מקצועית, נושאים רישיון בר תוקף מטעם משרד העבודה, ומגישים ייעוץ והכוונה מקצועית ללקוחות המשרד.

עוד מאמרים בתחום באתרנו:

סוגי הייעוץ שבהם עוסק משרד שמאות מקרקעין

 • מתן חוות דעת של שמאי מקרקעין ליזם המעוניין לבנות בנין מגורים, בנין מסחרי או בניה עבור תעשייה עתירת ידע. דוח השמאות כולל מידע על מיקום הנכס ואפיונו במודל הבניה המבוקש, מול המצב הקיים בעיר ובסביבה זו. פרטים על גודל הנכס, גודל הדירות המתוכננות, המרכז המסחרי, בן כמה קומות, וכמות החנויות בו ובנין המשרדים. צפי האכלוס בפועל מול הדרישה והאכלוס בפרויקטים דומים שנבנו באזור זה.
 • מתן חוות דעת של שמאי מקרקעין ומודד מוסמך לבית המשפט במסגרת דיונים משפטיים שונים על גודלם של נכסים בעת חלוקת רכוש בעקבות ירושה, פירוק שותפות, גירושין ועוד.
 • הערכת שווי נכס קיים לפני קניה עבור לקוחות פרטיים וציבוריים, הן שווי של הנכס הקיים והן שווי עבור אחוזי הבניה הניתנים לביצוע בשטח זה. מה יהיה ערכו של השטח הנוסף שייבנה בשטח הנרכש כעת.
 • המודד עוסק במדידת דירות, בתים, חנויות ומשרדים לשם בדיקת אמיתות המדידה של הרשויות המוניציפליות כדי לוודא חיוב נכון של בעל הנכס בארנונה ובמיסים נוספים.
 • שמאי המקרקעין עורך הערכת שווי של פיצויי הפקעה במקרקעין, פיצויים חקלאיים על פי הרכב הגידולים בשטח זה והשוואת היקפי הקטיף בעונות קודמות.
 • ליווי בהכנת תכניות בנין עיר בפרויקטים שונים והגשתן לוועדות.
 • הכנת טבלאות איזון ולוחות הקצאה בהמשך לתכניות חלוקה ואיחוד, ושומות מורכבות למתחמים השייכים לגוף אחד או לכמה שותפים.
 • ביצוע פעולות שונות ברשם המקרקעין, הפקת נסחי טאבו לאתרים שונים, בדיקת מידע על עיקולים, רישום וביטול הערות אזהרה ועדכון על ביצוע עבודות פרצלציה.
 • רישום בתים כבתים משותפים על כל המשתמע מכך, הכנת תכניות מפורטות, חישוב חלוקת השטחים.
 • קשר שוטף עם גורמים רלוונטיים במשרד המשפטים בכלל וברשם המקרקעין בפרט, על תיקי הלקוחות השונים של משרד שמאי מקרקעין.
 • ייעוץ ועריכת חישובי אופציית היוון הנכס על פי ערך הנכס למגורים / להשכרה מול נכסים דומים בסביבת המגורים.
 • שמאי מקרקעין מגיש ללקוחותיו הכוונה בכל הקשור למיסי מקרקעין וקבלת פטור מתשלום במקרים מסוימים על פי חוקי תכנון ובניה ורשויות המס. מס רכישה, היטל השבחה ועוד.